Plan voor combitunnel N35
vrijdag, 11 juni 2010 16:17

In De Stentor van 10 april presenteerde de Werkgroep N35 Verdiept Rechtdoor een plan om bij Raalte, naar het voorbeeld van Nijverdal, een combitunnel aan te leggen voor A35 en spoorlijn. Feitelijk is maar een ondertunneling van ca. 450 meter nodig om Raalte-Noord beter te verbinden met de kern van Raalte. Vóór en na de tunnel komen dan verdiepte gedeelten. Als de rijksweg vanaf manege Tivoli de diepte ingaat en daar al afbuigt naar de spoorlijn, kan ook het Hofterrein volledig bebouwd worden. Vóór het station begint de tunnel, die voorbij het kanaal overgaat in een verdiept gedeelte en dan Mariënheem zuidelijk passeert. Totale kosten: 150 miljoen.
Op de CDA bijeenkomst met het kamerlid Eddy van Hijum in Mariënheem, afgelopen week, is dit plan ook besproken. De wethouder Haarman heeft de toezegging gedaan dat in gemeentelijke uitingen voortaan gesproken zal worden van: N35 verdiept rechtdoor.

De Stichting N35 Raalte Rechtdoor ziet zijn ideaal van een A35 op het huidige tracé niet als strijdig met het bovenstaande plan. Als tegelijkertijd het isolement van Raalte-Noord kan worden opgeheven, zijn er veel winstpunten gerealiseerd.

Verder zijn er nog veel onzekerheden over financiering en tijdsplanning. Politieke partijen als het CDA beloven wel blijvende aandacht voor de N35, maar gezien de overheidstekorten hoeven we niet al te optimistisch te zijn.
De Stichting N35 Raalte Rechtdoor blijft de ontwikkelingen kritisch volgen en zal, waar nodig, actie ondernemen richting overheden.

 
Aanpak N35 is een feit
maandag, 03 mei 2010 19:32

Onder deze kop bracht op 29 april De Stentor het nieuws dat demissionair minister Eurlings het startsein heeft gegeven voor de opwaardering van N35 van Zwolle tot voorbij Wijthmen. Er komt een dubbele tweebaansweg met een middenberm, vrij van de kern Wijthmen. De snelheid kan daardoor omhoog naar 100 km. per uur. De werkzaamheden kosten ruim 52 miljoen euro, waarvan de regio 30 miljoen voor zijn rekening neemt.
In Nijverdal zijn de werkzaamheden voor een combitunnel voor A35 met de spoorlijn reeds gestart. De laatste hand aan de A35 moet dan gelegd worden rond Raalte. Hoe en wanneer is onbekend, maar de noodzaak wordt nu wel erg duidelijk.

 
Uitstel dreigt voor aanpak van N35
donderdag, 08 april 2010 20:55

In De Stentor van 7 april 2010 verscheen een kort artikel onder de verontrustende kop: "Uitstel dreigt voor aanpak van N35". Onder de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke commissies is ook uitstel van de verbetering van de N35. Dit betreft het stuk tussen Zwolle en Wijthmen. Eddy van Hijum, kamerlid uit Laag Zuthem, vindt het "echt ongelooflijk dat in strijd met bestuurlijke afspraken met de regio zomaar wordt voorgesteld de investering te schrappen". Hij zal proberen de N35 op de politieke agenda te houden en zelfs te laten opnemen in het CDA-verkiezingsprogramma.

Over de gevolgen voor het traject langs Raalte wordt niet gerept, maar het spreekt vanzelf dat ook daar vertraging dreigt.