Hans Zuurhout
Penningmeester


Gegevens: Voor wie een bijdrage wil overmaken: gironr: 1739930 t.n.v. Hans
Zuurhout, Raalte o.v.v. “N35 Raalte Rechtdoor”.