motie raadsvergadering Gemeente Raalte tegen opname tracé besluit PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 23 februari 2008 00:40

Gisterenavond heeft de politiek van Raalte op voorzet van de Actiegroep N35 Raalte Rechtdoor NEE gezegd tegen de passages aangaande de N35 in de beleidsnotitie Raalte Noord.
 
Gedurende een drukbezochte Raadsvergadering, ca. 100 buurtbewoners uit Raalte Zuid, Ramele, Stobbenbroek, Velner, Hogeweg e.v., is er door de eenmansfractie Lokaal Belang, Egbert den Daas een motie ingediend tegen alle passages die te maken hebben met de tracé varianten van de N35 bij Raalte en werd gesteund door de voltallige raad!
 
De politiek was het eens met de Actiegroep dat deze teksten niet gepast zijn in een beleidsnotitie Raalte Noord. Het invullen van Raalte Noord gaat sneller wanneer men dit niet koppelt aan de tracé varianten.
 
Het tracé besluit verdient op een ander moment een eerlijk en open keuze mogelijkheid en dient niet door een eerder ondertekend notitiestuk te worden gehinderd!
 
De motie bevatte de volgende punten:
1. in de beleidsvisie beleid dient te worden geformuleerd dat leidt tot een spoedige inrichting van Raalte-Noord.
2. Door het betrekken van de N35 problematiek in deze beleidsnotitie onnodige onrust onder een deel van de Raalter bevolking is ontstaan.
3. De inrtichting van Raalte-Noord onnodig zal  worden opgehouden zodra het wordt opgehangen aan alle mogelijke varianten voor de knelpunten rond de N35
4. de Raad de aangegeven knelpunten onderschrijft en met het college wil meewerken aan een zo spoedig mogelijke oplossing.
 
Spreekt uit dat de tracévarianten buiten de besluitvorming over de beleidsvisie ruimtelijke ontwikkeling Raalte-Noord worden gelaten.
 
Wethouder Elferink bracht nog even in dat ze alle onderwerpen die handelen over de N35 als bijlage willen laten bestaan en dat dat eigenlijk ook als zodanig bedoeld was.(3 hoofdstukken in de Beleidsnotitie Raalte Noord) Den Daas bracht hier zeer terecht op in dat wanneer het college op voorhand al zo tegenover dit deel van de tekst stond ze ook voor deze vergadering de gewraakte teksten al hadden kunnen schrappen, immers er waren al 168 reactienota's binnen gekomen met dit verzoek, maar dat hebben ze niet gedaan! Ze vonden het in een reactie aan de buurtbewoners, tijdens een bijeenkomst Wethouder Haarman - Actiegroep N35 Raalte Rechtdoor , 23 jan.jl. in Zaal Zwakenberg, niet noodzakelijk om dit uit de beleidsnotitie te halen..
Den Daas voegde er nog fijntjes aan toe dat de wethouder zijn kansen had bekeken, de koppen van de fracties die VOOR het, in eerste instantie geponeerde amendement, had geteld en toen maar eieren voor zijn geld had gekozen...
 
Als actiegroep zijn we blij met het schrappen van de passages.
In de toekomst zullen we de fracties uiteraard blijven benaderen met onze standpunten en argumenten om hen er van te overtuigen dat we ook hun steun  verdienen op het moment dat er besluiten moeten worden gaan genomen tav de N35.