Toekomst N35 PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 27 november 2008 10:53
BRON:  SALLAND CENTRAAL   26 november 2008

Studie naar uitbreiding N35 dit jaar van start

 

De planstudie naar het uitbreiden van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen start nog dit jaar. In de studie worden een aantal varianten bekeken voor het opwaarderen van de N35 naar een honderd kilometer per uur weg met twee keer twee rijstroken. De voorkeur van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle gaat uit naar de omlegging van de weg aan de zuidkant van Wijthmen.

 

Dossier:

 

Toekomst N35

29

Voor de aanpak van dit tracé was nog een tekort van 6,1 miljoen euro. Maar dit bedrag heeft het rijk onlangs toegezegd, waardoor de weg vrij is voor een planstudie. Eerder heeft de provincie Overijssel al dertig miljoen euro ter beschikking gesteld. De gemeente Zwolle heeft een bijdrage geleverd door de huidige weg over te willen nemen en terug te brengen tot een zestig kilometer per uur weg zodra de nieuwe weg gereed is.

Voor de aanpak van overige delen van de N35 tussen het Overijssels Kanaal en Almelo worden in het voorjaar van 2009 nadere afspraken gemaakt met het rijk. In de Mobiliteitsaanpak van minister Camiel Eurlings is opgenomen dat de N35 op termijn een honderd kilometer-stroomweg moet worden.