Buurtbijeenkomst N35 RRD 16 januari 2009 PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 17 januari 2009 19:06
De opkomst voor de buurtbijeenkomst was wederom zeer goed te noemen!  Een 100-tal bezoekers had zich verzameld in het Varkensproefbedrijf aan de Drosteweg te Raalte, die voor deze gelegenheid een sfeervolle, met kaarsen verlichte, aanrijroute had.
Er waren niet alleen buurtbewoners onder de belangstellenden maar ook de politiek van Raalte (alle fracties!) was ruim vertegenwoordigd.
Gedurende de avond werd aandacht besteed aan de acties en activiteiten van het afgelopen jaar , bv. de fietstocht met de burgervader Zoon en vertegenwoordiger van de Provincie Klaasen op 6 aug. jl. , maar er werd ook een blik vooruit geworpen!
 
Het speerpunt voor 2009 is nl. een bezoek op 17 april as van de Directeur Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan Raalte!
De Stichting N35 RRD probeert op allerlei manieren in contact te treden met plaatselijke, provinciale en landelijke politiek om mee te mogen denken met de problematiek omtrent de N35.
 
Op landelijk niveau is er meerdere malen contact geweest met het secretariaat van Minister Eurlings met het verzoek voor een werkbezoek aan Raalte.
Minister Eurlings heeft het afgelopen jaar echter al een bezoek gebracht aan onze regio voor overleg tav de N35 en kon nu zijn agenda niet vrij maken voor nog een bezoek MAAR hij stuurt een afgevaardigde van zijn ministerie in de persoon van de Directeur Generaal. (Constante benadering heeft zijn vruchten afgeworpen!)
 
Wij zijn uiteraard bijzonder vereerd met zijn bezoek en gaan ons inspannen voor een prettige maar vooral zinvolle dag waarbij we hem deelgenoot willen maken van de bestaande problematiek en uiteraard kennis willen laten maken met het buitenleven van Raalte!
 
Na afloop van het officiele deel van de avond was er volop tijd voor een gezellige informele borrel en een gesprek met de aanwezige fractieleden en stichtingsleden.
 
Zoals alle afgelopen keren was het niet alleen een plezierige maar ook informatieve avond waarbij alle bewoners met het laatste nieuws op zak rond de klok van 23.30 uur huiswaarts gingen.