Bezoek Stichting N35RRD Provinciehuis Zwolle PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 20 maart 2009 18:57

Afgelopen maandag heeft een afvaardiging van de Stichting N35 Raalte Rechtdoor en een aantal bewoners op persoonlijke titel in het Provinciehuis in Zwolle de eerder ingediende zienswijzen t.a.v. de ontwerp omgevingsvisie Sallandse Poort persoonlijk toegelicht.

Dat alle informatie mbt de N35 aandacht trekt van de bewoners van het woongebied ten Zuiden en Zuid-westen van Raalte bleek uit de enorme respons die er was gekomen. De hoeveelheid reacties was dusdanig groot dat er vanuit de Provincie naar de Stichting was gebeld om de uitnodiging naar alle leden centraal te coordineren. Ook het aantal insprekers op het Provinciehuis was groot. Chapeau voor alle betrokkenen!

We hebben wederom laten zien dat we een serieuze partij zijn die graag meedenkt en gehoord wordt. 

Tijd zal uitwijzen of we met onze bijdrage een kiem hebben kunnen leggen voor de gedachtevorming bij de Provincieleden dat de N35 bij Raalte Rechtdoor moet!