Persbericht PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 17 april 2009 21:40

Op uitnodiging van de Stichting N35 Raalte Rechtdoor bracht de heer Dronkers, 
Directeur Generaal Beleidszaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op vrijdag 17 april een bezoek aan Raalte om zich op de hoogte te stellen van de standpunten van verschillende belanghebbenden rondom de toekomstige opwaardering van de N35 tot stroomweg. Behalve de heer Dronkers waren ook vertegenwoordigers uitgenodigd van diverse maatschappelijke organisaties, zoals LTO, Transport en Logistiek Nederland, IVN, Kring Raalter Werkgevers en van de provinciale en gemeentelijke politiek.

Het programma bestond uit twee delen. De Stichting N35 Raalte Rechtdoor bracht allereerst de genodigden bijeen in een besloten “Staatspleinsessie”, waar men werd uitgedaagd in alle openheid de inzichten over de toekomst van de N35 te delen. Daarna werd een informele “meet en greet” met de Raalter bevolking georganiseerd. 

Doel van Staatspleinsessie was om te onderzoeken of het mogelijk is vanuit de regio met een goed afgewogen en bij voorkeur gelijkluidend advies te komen over de N35 richting Minister Eurlings. Besluitvorming kan sneller plaatsvinden als er breed gedragen plan van aanpak is voor de opwaardering de N35 en dat sluit goed aan bij het streven van de Minister om langdurige procedures over de aanleg van infrastructuur te voorkomen. 

DG Dronkers 16


Er was veel waardering voor het feit dat de heer Dronkers de moeite nam om persoonlijk naar Raalte te komen en met de verschillende partijen van gedachten te wisselen. De open discussies, de gastvrije ontvangst en het initiatief om deze dag op deze wijze te organiseren werden door hem bijzonder gewaardeerd. Het vertrouwen dat er in goed overleg een oplossing gevonden kan worden is daardoor voor alle betrokkenen een stuk dichterbij gekomen. 
Tijdens de Staatspleinsessie presenteerde de Stichting N35 Raalte Rechtdoor ook een eigen voorstel dat nog verder verrijkt zal worden met de inzichten uit de Staatpleinsessie en dat binnenkort als een eigen visiestuk door de Stichting zal worden gepresenteerd. 

De informele “meet en greet” leverde aan het einde van het bezoek van de heer Dronkers een interessante uitwisseling op tussen de genodigden en de buurtbewoners.

DG Dronkers