Persbericht PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 04 september 2009 21:11

De besluitvorming in Raalte met betrekking tot het toekomstige tracé van de 4-baans N35 door of rond Raalte nadert zijn beslissende moment.
Eerstdaags neemt het College van Burgemeester en wethouders haar voorkeursstandpunt in, welke op 5 en 6 oktober wordt uitgesproken naast de voorkeursuitspraak van de provincie Overijssel in een openbare bijeenkomst bij Zwakenberg, waarop dan kan worden ingesproken en gereageerd zowel door burgers als door raadsleden.

Er zijn 2 groepen van betrokken inwoners, nl de stichting N35 Raalte Rechtdoor die ijvert voor het tracé Rechtdoor verdiept en dus tegen de Zuidom-variant zijn en de bewoners van Raalte-Noord die pleiten voor een pertinente afwijzing van de variant Rechtdoor op maaiveldniveau.
Deze beide groepen stellen zich nu gezamenlijk op met hun stellingname naar gemeente, provincie en rijk met als uitgangspunten:

  • de stichting N35 Raalte Rechtdoor onderschrijft de uitdrukkelijke wens van Raalte-Noord dat de variant Rechtdoor op maaiveldniveau duidelijk uitgesproken wordt afgewezen door de Gemeente Raalte in hun advies naar provincie en Rijk naast de uitspraak over een voorkeursvariant.
  • De groep Raalte-Noord kan zich vinden in een keuze overeenkomstig het toenmalige tracé-besluit 1995 zijnde een verdiepte aanleg van de N35 Rechtdoor.

Daarnaast hebben de beide groepen hun ideeën en gedachten gedeeld en gebundeld rondom een aantal knelpunten en tracé-mogelijkheden, mede ondersteund door een verkeerskundige die een jarenlange kennis heeft van de situaties en ontwikkelingen rondom Raalte.
Dit ook in het kader van de door hen uitgesproken wens in brieven naar de gemeente om op korte en langere termijn betrokken te blijven bij nadere planuitwerking teneinde tijdig bepaalde mogelijkheden in te brengen.

Namens Stichting N35 Raalte Rechtdoor: Niek van Eijkel
Namens betrokken bewoners Raalte-Noord: Ton Schurink