De Stentor: Samen voor N35 verdiept rechtdoor PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 05 september 2009 19:57

Onderstaand artikel is op 5 september door de Stentor gepubliceerd. Klik hier om het orginele artikel te bekijken.

RAALTE - Tegenstanders van varianten voor de N35 bij Raalte hebben een gezamenlijk standpunt vóór aanleg 'verdiept rechtdoor' ingenomen, als krachtig signaal richting gemeente, provincie en rijk.

De stichting N35 Raalte Rechtdoor ijvert al geruime tijd voor het uitbouwen van rijksweg N35 tot vierbaans autoweg in een verdiepte tunnelbak, via het huidige tracé. Deze actiegroep is tegen de zuidom-variant, waarbij de N35 ten zuiden van Raalte zou komen te liggen. Bewoners van Raalte-Noord werden pakweg een maand geleden opgeschrikt door de Marsroute, waarin de provincie Overijssel drie mogelijke varianten voor de N35 bij Raalte opsomde: 'zuidom', 'verdiept rechtdoor' en 'rechtdoor op maaiveldniveau'. Die laatste variant zou de bewoners van Noord met (extra) geluidsoverlast en fijnstof opzadelen. Zij zijn fel tegen die (goedkoopste) variant, maar kunnen zich wel vinden in de verdiepte aanleg van de N35 'rechtdoor', zoals die ook werd vastgelegd in het nooit gerealiseerde tracébesluit van 1995.

Vertegenwoordigers van beide actiegroepen hebben de afgelopen weken uitgebreid rond de keukentafel gezeten en nemen nu gezamenlijk stelling in tégen de variant 'rechtdoor op maaiveldniveau' en vóór 'verdiept rechtdoor'. ,,Dit standpunt heeft een zeer grote meerderheid onder de Raalter bevolking'', weten Niek van Eijkel van N35 Raalte Rechtdoor en Ton Schurink namens de bezorgde bewoners van Raalte-Noord. Niet alleen beide actiegroepen staan hier achter, maar ook de bewoners van Raalte-Zuid en omwonenden van de Acacialaan-Westdorplaan.

De besluitvorming in de gemeente Raalte nadert de beslissende fase. Binnenkort neemt het Raalter college van B en W een standpunt in. Eind oktober moet de raad besluiten, begin oktober zijn een informatieavond en een raadspleinsessie over deze kwestie gepland. Om de besluitvorming in goede banen te leiden, hebben beide actiegroepen ook een verkeerskundige in de arm genomen. Dat is Jimme de Boer, die jarenlange ervaring heeft op gebied van verkeerssituaties en ontwikkelingen in en rond Raalte. Samen met deze deskundige komen de actievoerders van Raalte-Noord en N35 Raalte Rechtdoor nu ook met eigen aanbevelingen rond een aantal knelpunten en tracémogelijkheden, inclusief een oostelijke omleiding voor de N348.

Het centrale deel van de N35 in Raalte moet op het bestaande tracé in een open tunnelbak worden aangelegd. Maar om de overlast voor bewoners van Raalte-Noord zoveel mogelijk te beperken, zou de vierbaans weg ten zuiden van de huidige rijksweg aangelegd moeten worden. Voordeel is dat tijdens de wegwerkzaamheden de oude rijksweg in gebruik kan blijven, en dat de bomenrij aan de noordzijde gespaard kan blijven, wat geluid en fijnstof 'absorbeert'. Dat is een van de aanbevelingen die verkeerskundige Jimme de Boer doet in zijn studie naar de beste hoofdwegenstructuur rond Raalte. De open tunnelbak zou moeten komen op het weggedeelte tussen Ommerweg (N348) en kruispunt Bos.

Belangrijke aanbeveling is ook de realisering van een oostelijke rondweg, die de N348 vanaf de rotonde bij het caravancentrum verbindt met de Ommerweg ter hoogte van de Steege, aan de noordzijde van Raalte-Noord. De kruispunten Bos en de nieuwe kruising van de beoogde rondweg met de N35 ten oosten van Raalte moeten ongelijkvloers worden. Even voorbij de Bagatelle buigt de N35 af naar de zuidzijde van de spoorlijn Raalte-Nijverdal, zodat Mariënheem de rijksweg 'kwijt raakt'.

door Benny Koerhuis