Ramele informeert Statenleden Provincie Overijssel PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 07 februari 2008 01:00

Ramele informeert Statenleden Provincie Overijssel.

7 februari heeft de werkgroep van "N35 Raalte Rechtdoor" een informatieve bijeenkomst gehad met het statenlid van de Provincie Overijssel, Mw. Elly van de Steen.

In dit gesprek heeft de werkgroep Mw. van de Steen de zorgen van de bewoners, in het gebied waar mogelijk in de toekomst de omleiding van de N35 wordt aangelegd, kenbaar gemaakt en haar voorzien van alle informatie die de actiegroep inmiddels heeft verzameld.

Natuurlijk heeft men getracht Mw. van de Steen te overtuigen van het feit dat verbreding en verdieping van de huidige N35 de meest vriendelijke en vooral ook de minst schadelijke variant is voor mens, dier en natuur!

Mw. van de Steen heeft afgesproken om met de ontvangen gegevens terug te gaan naar de Provincie en daar uit te zoeken in hoeverre men op de hoogte is van en eventueel reeds aktie heeft ondernomen op de voorgestelde tracévarianten...

Wij houden als actiegroep de vinger aan de pols!