De Stentor: College Raalte: N35 verdiept rechtdoor PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 15 september 2009 21:03

Onderstaand artikel is op 15 september door de Stentor gepubliceerd. Klik hier om het orginele artikel te bekijken.

RAALTE - Als het aan Raalte ligt, ligt er in pakweg 2018 zes meter onder het maaiveld een vierbaans N35 op het huidige tracé van deze weg tussen knooppunt Bos en de afslag N348 richting Ommen. Dinsdagochtend heeft het college van burgemeester en wethouders zich verbonden aan deze variant. Daarmee is het tracébesluit uit 1995 nog een keer bekrachtigd.

Overigens heeft Raalte in dit dossier niet het finale woord, omdat de tracékeuze een rijkskwestie is. Uiteindelijk besluit de minister van Verkeer en Waterstaat, waarbij tegelijkertijd ook het benodigde geld beschikbaar wordt gesteld. Volgens een raming van de provincie is voor deze variant van een verdiepte N35 op de plek van de huidige weg 175 miljoen euro nodig. De gemeente en provincie zullen daarvan ook een bedrag voor hun rekening moeten nemen, wethouder Ben Haarman schat de regionale bijdrage op zo'n twintig procent van de totaalsom.

Het besluit van de gemeente Raalte is weliswaar niet doorslaggevend maar het is wel van belang. Eind oktober neemt de gemeenteraad een besluit, in november neemt gedeputeerde Job Klaasen dit gemeentelijk besluit mee voor een overleg met minister Eurlings. Een breed gedragen voorkeur van de gemeente is in die besluitvorming van belang. Zowel actiegroepen als een meerderheid van de Raalter politiek is voor deze variant, zodat het met dat draagvlak wel goed zit.

Op 5 oktober is er een informatiebijeenkomst in Zaal Zwakenberg, waarin het collegebesluit nader wordt toegelicht. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van het rijk en de provincie aanwezig zijn. Op 6 oktober is er een raadspleinsessie, later die maand neemt de gemeenteraad een besluit.

door Raymond Korse