Plan voor combitunnel N35 PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 11 juni 2010 16:17

In De Stentor van 10 april presenteerde de Werkgroep N35 Verdiept Rechtdoor een plan om bij Raalte, naar het voorbeeld van Nijverdal, een combitunnel aan te leggen voor A35 en spoorlijn. Feitelijk is maar een ondertunneling van ca. 450 meter nodig om Raalte-Noord beter te verbinden met de kern van Raalte. Vóór en na de tunnel komen dan verdiepte gedeelten. Als de rijksweg vanaf manege Tivoli de diepte ingaat en daar al afbuigt naar de spoorlijn, kan ook het Hofterrein volledig bebouwd worden. Vóór het station begint de tunnel, die voorbij het kanaal overgaat in een verdiept gedeelte en dan Mariënheem zuidelijk passeert. Totale kosten: 150 miljoen.
Op de CDA bijeenkomst met het kamerlid Eddy van Hijum in Mariënheem, afgelopen week, is dit plan ook besproken. De wethouder Haarman heeft de toezegging gedaan dat in gemeentelijke uitingen voortaan gesproken zal worden van: N35 verdiept rechtdoor.

De Stichting N35 Raalte Rechtdoor ziet zijn ideaal van een A35 op het huidige tracé niet als strijdig met het bovenstaande plan. Als tegelijkertijd het isolement van Raalte-Noord kan worden opgeheven, zijn er veel winstpunten gerealiseerd.

Verder zijn er nog veel onzekerheden over financiering en tijdsplanning. Politieke partijen als het CDA beloven wel blijvende aandacht voor de N35, maar gezien de overheidstekorten hoeven we niet al te optimistisch te zijn.
De Stichting N35 Raalte Rechtdoor blijft de ontwikkelingen kritisch volgen en zal, waar nodig, actie ondernemen richting overheden.