Buurtbijeenkomst 11 jan.2008 PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 08 februari 2008 15:54

Buurtbijeenkomst actiegroep N35-Raalte Rechtdoor!

Image 

Op  vrijdagavond 11 januari heeft de actiegroep N35-Raalte Rechtdoor voor de derde keer sinds oktober vorig jaar een buurtbijeenkomst gehouden. Ditmaal in het Varkensproefbedrijf aan de Drosteweg daar de grootte van de groep dusdanig groeit dat het niet meer in een gewone huiskamer of kantine past.

Vanaf deze avond is de naam van de actiegroep officieel omgedoopt tot N35 Raalte Rechtdoor en wel om 2 redenen:

1.       de actiegroep vindt dat de politiek moet blijven bij het tracébesluit van 1995. De verdiepte aanleg van de bestaande N35  dus vanuit Almelo richting Zwolle rechtdoor, de kortste weg!

2.       De vorige naam past niet meer bij de groep daar we niet alleen meer praten over bewoners van Ramele (Houd Ramele puur!) maar de groep uitgegroeid is met bewoners van de Velner

(Hogeweg-Lageweg-Stobbenbroekerweg e.v.) maar ook Raalte Zuid.

Deze avond mochten we naast 101 buurtbewoners ook RTV Oost begroeten. Zij hebben gedurende deze avond een tv en radioverslag gemaakt die zaterdag 12 januari  jl. is uitgezonden.

 

De insteek van de avond was om alle bewoners onder het genot van een kop koffie bij te praten over de activiteiten die de werkgroep tot op heden had ontplooid en vooral ook om te horen waar de bewoners zelf nog tegen aan lopen of graag bewerkstelligd zouden zien door de actiegroep.

In de maand januari is de actiegroep uitgenodigd bij alle fracties van de gemeente Raalte om hun standpunt onder de aandacht van de fracties  te brengen.  De fracties zijn betreffende de problematiek nog redelijk blanco daar ze nog niet zijn/waren geïnformeerd door de wethouders.

Er zijn contacten geweest met de provincie en ook voor Rijkswaterstaat staat een gesprek op de planning.

 

Duidelijk is dat de bewoners ontstemd zijn over het feit dat er met de door hen ingestuurde brieven niets wordt gedaan. Men heeft slechts een ontvangstbevestiging thuis gestuurd gekregen en daarbij is het tot op heden gebleven. Hiermee is de groep niet tevreden! Ze voelen zicht niet serieus genomen.  Op 23 januari a.s. heeft de actiegroep dan ook een bijeenkomst in het gemeentehuis met wethouder Haarman en waarschijnlijk wethouder Elferink om zich persoonlijk te laten informeren en hun ongenoegen kenbaar te kunnen maken. Deze datum, 23 januari, is niet per ongeluk gepland, in eerste instantie nl. zouden de raad en de wethouders op 24 januari een beslissende vergadering hebben t.a.v. de beleidsnotitie Raalte Noord waarin de gewraakte tracé varianten worden besproken. Deze vergadering is verschoven naar 7 februari a.s.

Tijdens de bijeenkomst avond werden volgende punten besproken:

 

De actiegroep wordt van een groep van buurtbewoners omgezet naar een vereniging.

De actiegroep vindt het prima dat de politiek besluiten neemt over de invulling van Raalte Noord maar vinden en eisen dat de tracé varianten hier uit gelaten gaan worden.

De politiek van Raalte gaat, zo lijkt het,  bij de invulling van het plaatje vooral uit van economische belangen maar hoe zit het met de milieubelastende aspecten.

Wanneer de N35 ten zuiden en westen van Raalte komt te liggen dan betekent dit o.a. dat het verkeer

(20.000 auto’s per dag) 7,5 km moet gaan omrijden = 150.000 extra km’s per dag = 30.000.000 km per jaar!

CO2 uitstoot = 5400 ton (5.400.00 kg) per jaar extra, incl. fijnstof voor het milieu – de omgeving Raalte.

Gezien de ernst van de CO2 uitstoot en de wereldwijde politieke aandacht hiervoor kan de Gemeente Raalte zich dit helemaal niet permitteren!

 

De bestaande N35 heeft ruimte om opgewaardeerd te worden tot een vierbaansweg. De kruisingen zullen ongelijkvloers moeten worden om de doorstroming van het verkeer te bevorderen maar of het perse een volledig verdiepte tunnelbak en dus zeer kostbare variant moet worden valt te bediscussiëren.

Rijkswaterstaat en Provincie willen dat het een stroomweg wordt (zo snel mogelijk van A naar B) dan moet men vasthouden aan het bestaande traject: N35 Raalte Rechtdoor!

De actiegroep is zich er van bewust dat de uiteindelijke beslissing bij het Rijk ligt MAAR de politiek van Raalte heeft wel degelijk een grote adviserende rol en dus moeten ze zich ook voor de langere termijn goed te realiseren waar ze mee bezig zijn! De nu duurder lijkende 0-variant zal wellicht uiteindelijk de beste oplossing zijn!

Na afloop van het officiële gedeelte was er nog gelegenheid om een Nieuwjaarsborreltje te drinken.

Conclusie van deze avond:

 

De actiegroep N35-Raalte Rechtdoor is actief, betrokken en zeer strijdbaar!